AANSPRAKELIJKHEID

Renovatiebedrijf Paul van Rooij streeft er naar om de gebruiker van renovatievedrijf.info zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Renovatiebedrijf Paul van Rooij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op renovatiebedrijf.info

PRIVACY

Renovatiebedrijf Paul van Rooijrespecteert de privacy van alle bezoekers van renovatiebedrijf.info. Als uw persoonlijke gegevens worden gevraagd, wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld en gebruiken we die om aan u, de voor u relevante informatie te verstrekken. Deze informatie wordt slechts aan die derden verstrekt die door Renovatiebedrijf Paul van Rooij zijn ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wanneer u uw gegevens invoert gaat u hiermee akkoord.

COPYRIGHT

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Renovatiebedrijf Paul van Rooij worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

Renovatiebedrijf Paul van Rooij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer: 18056236.